एकूण 5 परिणाम
मुंबईच्या ‘मामि’ चित्रपट महोत्सवात, बऱ्याच वर्षांपूर्वी एक फिनिश (फिनलंड) चित्रपट पाहिला होता. त्या चित्रपटाचे नाव आठवत नाही;...
भूजल किंवा पृष्ठजलामुळे, कायमस्वरूपी किंवा ठराविक कालांतराने संपृक्त होणाऱ्या भूभागास पाणथळ प्रदेश (Wetland) असे म्हटले जाते....
दक्षिण अमेरिकेचे बोलिव्हिया पठार हे अँडीज पर्वताच्या उत्थापनानंतर (Uplifting) तयार झालेले पठार आहे. या पठारावर अनेक गोड्या व खारट...
भूजल किंवा पृष्ठजलामुळे, पूर्णपणे किंवा अंशतः, कायमस्वरूपी किंवा ठराविक कालांतराने संपृक्त होणाऱ्या भूभागाला पाणथळ प्रदेश किंवा...
जंगलांचा फेरफटका मारणं, त्यातील दुर्मिळ जनावरांना शोध घेणं, त्यांची माहिती मिळवणं यात एक निराळंच ‘थ्रिल’ असतं. काही वर्षांपूर्वी...