एकूण 4 परिणाम
काय सांगताय काय! उकाड्याचे दिवस आले. आता अनेक घरांमध्ये AC वरून वादावादी सुरू होणार. काही जणांना जास्त AC मुळे थंडी वाजणार, तर...
कोणे एके काळी ज्यांना ‘खानसामे’ म्हटले जाई, त्यांना अलीकडच्या म्हणजे गेल्या किमान वीस वर्षांपासून तरी ‘शेफ’ असे म्हटले जाते आहे....
मस्त पडलेली थंडी, भाज्यांनी भरलेली मंडई... खवय्यांना आणखी काय हवे? मग नॉनव्हेज खाणाऱ्यांनासुद्धा व्हेज पदार्थांचा मोह पडावा असे...
आठवणींच्या गावचा सोबती ‘चहा’ चहा... या शब्दातच मुळात एक ऊब साठली आहे असं मला वाटतं. लहानपणी जेव्हा चहा प्यायला दिला जायचा, तेव्हा...