एकूण 1 परिणाम
दुसऱ्यांच्या वागण्यामुळे स्वतःची आत्मिक शांतता नष्ट होऊ देऊ नका.- दलाई लामा वेगाने बदलणाऱ्या जगात जोखीम स्वीकारायला घाबरणे, हाच...