एकूण 1 परिणाम
अंदाज चुकीचा असू शकतो, पण अनुभव कधीच चुकत नाही. कारण अंदाज ही एक कल्पना आहे तर अनुभव हे वास्तव!ऑस्कर वाइल्ड स्वतःच्या क्षमतांची...