एकूण 1 परिणाम
मित्रांनो, चहा आहे मूळचा चीनमधील. चहाला जगभर जी नावे वापरली जातात ती ‘चा’ आणि ‘टी’ या दोन चिनी शब्दांपासूनच तयार झालेली आहेत....