संपादकीय

आपली संस्कृती, आपली कुटुंबव्यवस्था याबद्दल आपण नेहमीच भरभरून बोलत असतो. या व्यवस्थेत परस्परांचा मान राखणे याला फार वरचे स्थान आहे. त्यातही व्यक्ती ज्येष्ठ असेल तर तिचा आदर...
दहावी - बारावीच्या परीक्षा, त्यांचे निकाल नेहमीच वलयांकित ठरत आले आहेत. इतर कोणत्याही परीक्षेपेक्षा या दोन परीक्षांना पहिल्यापासूनच प्रचंड महत्त्व आहे. त्यातही दहावीच्या...
कोणीही सदैव गंभीर राहू शकत नाही. थोडीफार चेष्टामस्करी सगळीकडेच सुरू असते. पण ही चेष्टामस्करी जेव्हा गंभीर रूप धारण करते, तेव्हा त्याचे रॅगिंग होते. आपल्या सहकाऱ्याची -...
मुलांचे (यात अर्थातच मुलीही आहेत) करिअर ही पालकांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची गोष्ट असते. मूल आठवीत जात नाही, तोच (खरे तर त्याही आधीपासूनच) त्याने कोणता अभ्यासक्रम निवडावा...
‘व्यक्ती तितक्‍या प्रकृती’ अशी एक म्हण मराठीत आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीचे वागणे परस्परांहून भिन्न असते. अगदी जवळचे नाते असले तरी एकजण वागेल, तसेच दुसरा वागेल असे नाही...
स्त्रीचा जन्म मिळणे, बाई म्हणून जन्माला येणे ही खरेच खूप अभिमानाची आणि भाग्याची गोष्ट आहे. पण किमान आपल्या देशात तरी प्रत्येकीच्याच बाबतीत ही घटना तेवढी आनंददायी असेल असे...